جست و جوی کتاب

عنوان کتاب شماره کتاب مولف مترجم موجود ناشر سال نشر گروه درسی
جزوه علم مواد 94-م ک دانشگاه 4 علمی کاربردی سنندج مكانيك
اقتصاد مهندسی 54-ح غلام رضا سلطانی 1 نشر دانشگاه شیراز 1386 حسابداری
اصول مهندسی ژیوتکنیک جلد2 17 پرینکیپلیس شاپور طاحونی 2 پارس ایین 1392 عمران
هیدرلوژی کاربردی 45 محمد مهدوی 1 انتشارات وچاپ دانشگاه تهران 1378 عمران
کنترل کیفیت 60-م ع محمود حاجی شریف 5 دانشگاه جامع علمی کاربردی 1389 معماری
فنون مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه 6-ح رری بورک محمد رضا زرگر ازاد 1 انتشاران اطلاعات 1383 حسابداری
زبان برنامه نویسی 17-ک پیتر دارنل حامد رضا طارقیان 1 انتشارات دانشگاه فردوسی 1385 کامپیوتر
اموزش قطعه شناسی فنی خودرو 52-م ک علی اصغر ملکیان 1 انتشارات صفار 1388 مكانيك
مقدمه ای بر امار و احتمال 11-ح قادر میرزا قادری . محمد مرادی 1 انتشارات دانشگاه کردستان 1389 حسابداری
icdl xp 32-ک سید علی موسوی 1 انتشارات صفار 1391 کامپیوتر

درباره ی کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزش علمی کاریردی سنندج 1